แจ้งย้ายที่อยู่เว็บค่ะ

สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคน วันนี้เรามีข่าวสำคัญยิ่งมาแจ้งให้เพื่อนๆทราบค่ะ นั่นก็คือ zoZoAlexa.wordpress.com แห่งนี้จะขอทำการย้ายบ้านไปอยู่ที่ http://zozoalexa.blogspot.com/ แทนค่ะ เพื่อนๆคนไหนที่ได้ทำการแอดเว็บนี้ไว้รบกวนช่วยเปลี่ยน web address ไปที่ใหม่ด้วยนะคะ

หวังว่าเพื่อนๆคงไม่ทิ้งกันสะก่อนนะคะ แล้วพบกันค่ะ

Advertisements

ทุนโครงการแลกเปลี่ยน AFS รุ่นที่ 50

เอเอฟเอสประเทศไทยกำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกโครงการเยาวชนเอเอฟเอส เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะเวลา 1 ปี รุ่นที่ 50 พ.ศ.2554-2555 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 17-28 พฤษภาคม 2553 คุณสมบัติผู้สมัคร 1.สัญชาติไทย 2.ต้องเกิดระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2536 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2538 3.กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4-5 หรือเทียบเท่า และต้องกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทยที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง วิทยฐานะ ตั้งแต่สมัครเข้าร่วมโครงการจนกระทั่งเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการ 4.ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศที่มีระยะเวลา มากกว่า 6 เดือน หากเคยพำนักอยู่ในต่างประเทศต้องกลับมาพำนักในประเทศไทย และกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี 5.เ ป็นผู้ที่มีความประพฤติดี 6.ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคติดต่อหรือเป็นพาหะของโรคใด ๆ ที่จะเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ เช่น โรคไวรัสตับอักเสบ ไทรอยด์ เบาหวาน เป็นต้น รวมทั้งเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศอุปถัมภ์ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งต้องได้รับการพิจารณาตัดสินเด็ดขาดโดยแพทย์ที่มูลนิธิ มอบหมาย 7.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมภาคสุดท้าย (GPA) ขณะสมัครเข้าร่วมโครงการและก่อนออกเดินทางไปยังประเทศอุปถัมภ์ไม่ต่ำกว่า 2.30 หลักฐานการสมัคร 1.ขอรับใบสมัครได้จากศูนย์ประสานงานการสอบเอเอฟเอส (เอเอฟเอสเขต/จังหวัด) ทุกแห่ง 2.รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 2 รูป สีหรือขาวดำ สวมชุดนักเรียนระดับชั้นปัจจุบัน ไม่สวมแว่นดำ ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (สำหรับติดใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สอบ) 3.ยื่นใบสมัครที่ติดรูปถ่ายและกรอกข้อความสมบูรณ์ พร้อมลายเซ็นผู้สมัครและผู้ปกครอง ณ ศูนย์ประสานงานเอเฟเอส (เอเอฟเอสเขต/จังหวัด) และโรงเรียนในสังกัด 4.ค่าสมัคร 200 บาท ค่าใช้จ่ายสมทบ – นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกร่วมโครงการ ณ ประเทศโบลิเวีย คอสตาริกา โดมินิกัน อียิปต์ อินเดีย มาเลเซีย ปานามา ปารากวัย เปรู ฟิลิปปินส์ ตุรกี เวเนซุเอลา และประเทศที่นอกเหนือจากที่ระบุในลำดับต่อ ๆ ไปต้องชำระเงินบริจาคสมทบทุนจำนวน 290,000 บาท – นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกร่วมโครงการ ณ ประเทศอาร์เจนตินา เบลเยียม บราซิล ชิลี เช็ก ฮังการี ลัตเวีย เนเธอร์แลนด์ เม็กซิโก โปรตุเกส แอฟริกาใต้ ต้องชำระเงินบริจาคสมทบทุน 320,000 บาท – นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกร่วมโครงการ ณ ประเทศออสเตรีย จีน เดนมาร์ก สเปน ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ รัสเซีย สวีเดน ต้องชำระเงินบริจาคสมทบทุน 350,000 บาท – นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกร่วมโครงการ ณ ประเทศออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา ต้องชำระเงินบริจาคสมทบทุนจำนวน 390,000 บาท หมายเหตุ : ทุนการศึกษามูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย เป็นทุนเต็มจำนวนเงินบริจาคสมทบทุนของแต่ละประเทศเพื่อสนับสนุนนักเรียนที่ เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้มีสิทธิ์รับทุนคือผู้ที่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มีรายได้รวมกันแล้วไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน และผู้ที่สมัครขอทุนนี้ไม่มีสิทธิ์เลือกประเทศ และต้องเข้าร่วมโครงการในประเทศอุปถัมภ์ที่มูลนิธิกำหนดให้เท่านั้น ทุนเต็มจำนวนสำหรับเยาวชนไทยมุสลิม ร่วมในโครงการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเยาวชนมุสลิมและชาวอเมริกัน สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ครูประสานงานเอเอฟเอสโรงเรียน (กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ งานแนะแนว และ/หรืองานประชาสัมพันธ์โรงเรียน) ฝ่ายพัฒนาอาสาสมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ สำนักงานมูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย โทร.0-2980-1002-6 ต่อ 502-508 หรือ http://www.afsthailand.org

อันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย (จากเว็บ http://www.webometrics.info)

ไหนๆวันนี้ได้อัพเดทอันดับมหาวิทยาลัยของสหรัฐฯ แล้ว ก็เลยถือโอกาสนำอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยค่ะ  แต่จะเป็นอันดับเทียบกันประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกันนะคะ ไม่รู้จะตรงใจเพื่อนๆรึเปล่านะคะ  ลองมาดูกันเลยค่ะ

 1. National University of Singapore
 2. Kasetsart University
 3. Prince of Songkla University
 4. Mahidol University
 5. Chulalongkorn University
 6. Nanyang Technological University
 7. Chiang Mai University *
 8. University Gadjah Mada
 9. Khon Kaen University
 10. Institute of Technology Bandung
 11. Universiti Putra Malaysia
 12. Thammasat University
 13. Universiti Sains Malaysia
 14. Universiti Teknologi Malaysia
 15. Asian Institute of Technology Thailand
 16. University of Malaya
 17. University of Indonesia
 18. King Mongkutดs University of Technology Thonburi
 19. Petra Christian University
 20. Naresuan University
 21. Burapha University
 22. Universiti Kebangsaan Malaysia
 23. University of the Philippines Diliman*
 24. Gunadarma University
 25. King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
 26. Suranaree University of Technology
 27. Srinakharinwirot University
 28. Universitas Negeri Malang*
 29. Universitas Negeri Malang*
 30. Ramkhamhaeng University
 31. Institut Teknologi Sepuluh Nopember
 32. Assumption University of Thailand
 33. Sripatum University
 34. Rajamangala University of Technology Lanna
 35. Universiti Teknologi Mara
 36. Universiti Malaysia Perlis
 37. Universiti Utara Malaysia
 38. Mahasarakham University
 39. Multimedia University
 40. Ho Chi Minh City University of Technology
 41. University of the Thai Chamber of Commerce
 42. International Islamic University Malaysia
 43. Universitas Sebelas Maret
 44. Ubonratchathani University
 45. Airlangga University
 46. King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
 47. De la Salle University Manila
 48. Bangkok University
 49. Singapore Management University
 50. Ho Chi Minh City University of Science (Natural Sciences)

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://www.webometrics.info/top100_continent.asp?cont=SE_Asia

Update top ten University in the U.S.A.

 1. Harvard University
 2. Princeton University
 3. Yale University
 4. Massachusetts Institute of Technology
 5. Stanford University
 6. California Institute of Technology
 7. University of Pennsylvania
 8. Columbia University
 9. Duke University
 10. University of Chicago 

ประสบการณ์ MBA

ถึง ณ วันนี้เราก็ได้เรียน MBA มาได้สองเดือนกว่าแล้วค่ะ ชีวิตนั้นค่อนข้างจะวุ่นวายมาก เพราะหนักทั้งกิจกรรม และเรียน วันนี้เราก็อยากจะถึอโอกาสมาเล่าประสบการณ์คร่าวๆเกี่ยวกับการเรียน MBA ค่ะ แต่คงบอกไม่ได้ว่าสถาบันไหนน่ะคะ

 ก่อนอื่นเราขอออกตัวไว้ก่อนเลยว่ามันเป็นมุมมองส่วนตัวของเรานะคะ จากก่อนหน้านี้ใครที่ได้อ่านบล็อก zozoalexa แห่งนี้ก็คงจะทราบคร่าวๆว่าเรานั้นต้องการมีกิจการเป็นของตัวเอง แต่เราก็ได้เลือกมาเรียน MBA เพราะคิดว่า เราน่าจะได้มุมมองจากอาจารย์ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทต่างๆได้ค่อนข้างมาก พอมาได้เรียนจริงๆแล้ว เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างเป็นวิชาการที่สามารถหาอ่านได้จากหนังสือค่ะ แต่ก็จะมีบางวิชา ที่อาจารย์จะสอนให้เราได้คิดจริงๆ เปลี่ยนมุมมองของเราอย่างสิ้นเชิง ซึ่งวิชาเหล่านี้เป็นที่ถูกใจของเราอย่างมาก(มากๆๆๆ) เพราะพวกเราคงจะหาฟังเรื่องราวแบบนี้จากคนที่มีประสบการณ์สูง แล้วก็มีแง่คิดดีๆได้ยากค่ะ  แต่สำหรับคนบางคนวิชาเหล่านี้จะกลายเป็นวิชาไร้สาระขึ้นมาทันทีค่ะ เพราะเค้าต้องการวิชาการล้วนๆ  มุมมองเรื่องนี้สำคัญมากค่ะ จนเราตั้งใจที่จะเขียน topic นี้ขึ้นมาเลยทีเดียว  เพราะครั้งนึงเรามีโอกาสนั่งคุยกับรุ่นพี่คนหนึ่ง ซึ่งพูดถึงอาจารย์คนโปรดของเราคนนี้ว่าเป็นอาจารย์ที่ไร้สาระมาก วันๆไม่สอนอะไร แต่สำหรับเราแล้วอาจารย์สอนให้คิด และแนะแนวทางใหม่ๆ เสมอๆค่ะ ขึ้นอยู่กับว่าเรานั้นสามารถจับมันมาใช้ประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหนค่ะ เพื่อนๆคนไหนก็ตามที่ต้องการเรียนปริญญาโท เพราะต้องการสาระทางวิชาการ ก็ควรจะดูรายละเอียดวิชาให้ดีๆ จะได้ไม่ผิดหวัง และตักตวงความรุ้ได้อย่างเต็มที่นะคะ

แต่สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ประสบการณ์ล่ะก็ ขอบอกเลยค่ะว่าการเลือกสถาบัน หรือมหาวิทยาลัยนั้นสำคัญมากๆ เพราะคุณจะได้มุมมองกว้างไกล หรือแคบแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับอาจารย์ที่สอนคุณนั่นเองค่ะ พูดเรื่องนี้เลยนึกถึงมหาวิทยาลัยของต่างประเทศเลยทีเดียว ที่เค้ามักจะมีวิชาแปลกๆ วิชาทางจิตวิทยา ให้นักศึกษาได้เลือกศึกษาได้ตามใจชอบ วิชาพวกนี้น่าสนใจมากๆสำหรับเรา และเราคิดว่ามันมีความสำคัญมากสำหรับคนที่คิดจะประกอบกิจการเป็นของตัวเองค่ะ เพราะหนังสือนั้นสอนคนทั้งโลกได้เหมือนๆกัน แต่แนวคิด หรือแง่มุมบางอย่างที่ถ่ายทอดจากอาจารย์นั้นสามารถก่อให้เกิด ปิ๊งแว๊บ ที่สำคัญสุดๆแก่ชีวิตเราได้ค่ะ

ฉะนั้นสำหรับคนที่กำลังมองหาที่เรียนปริญญาโทอยู่นั้นลองคิดให้ดีๆน่ะคะ ว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่ ปริญญาโท ควรให้อะไรกับเรามากกว่าแค่ใบปริญญา หรือ Connection นะคะ

The Global Intern 2010

มาแล้วค่ะ กับโครงการดีๆที่ทุกคนรอคอย นั่นก้อคือ The Global Intern 2010 ที่จัดขึ้นโดย EF ซึ่งโครงการนี้จะให้โอกาสพวกเราได้ไปฝึกงานในบริษัทชั้นนำ ใน 3 ประเทศทั่วโลก เป็นเวลา 3 เดือนสมัครวันนี้ เพื่อชิงตำแหน่งผู้ชนะของประเทศไทย ที่จะได้ไป ฝึกงานที่ประเทศสิงคโปร์ เป็นเวลา 1 เดือน และเป็นตัวแทน ประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป และหากคุณสามารถเอาชนะคู่แข่งจากนานาประเทศทั่วโลกได้โอกาสฝึกงานในบริษัทชั้นนำใน 3 ประเทศใดๆ ก็ได้ตามที่เพื่อนๆใฝ่ฝัน

เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึง 23 เมษายน 2553

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.learningedge.in.th/ef/Default.aspx

British Chevening Scholarship

สวัสดีอีกครั้งค่ะเพื่อนๆ

   กลับมาอีกครั้งแล้วค่ะ หลังจากที่ต้องวุ่นวายกับการเรียนปริญญาโทไปครึ่งเทอม ขอบอกว่ามันเหนื่อยดีจริงๆค่ะ   แต่ว่าวันนี้อากาศดี สอบเสร็จ บรรยากาศเป็นใจ ก็เลยขอเข้ามาเขียนบล็อกสักหน่อย :-p วันนี้ก็เลยเอาข่าวคราวทุนการศึกษามาบอกกันค่ะ แต่ว่ามันอาจจะช้าไปสักนิด เพราะว่ามันใกล้จะหมดเขตแล้ว แต่ถ้าหากเพื่อนๆคนไหนที่เตรียมตัวกันมานานแล้ว มีคะแนนพร้อมมือ ก็น่าจะยังสมัครทันกันอยู่น่ะคะ ทุนนั้นก็คือ ทุน British Chevening

ทุนการศึกษาชิฟนิ่งเป็นทุนจากรัฐบาลสหราชอาณาจักร มุ่งเน้นการผลิตผู้นำในอนาคต บุคคลผู้ประสบความสำเร็จอย่างสูง นักคิด และผู้มีวิจารณญาณในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง โปรแกรมนี้ก่อตั้งขึ้นโดย กระทรวงต่างประเทศของ สหราชอาณาจักร (FCO) และอยู่ภายใต้ความดูแลของ บริติช เคานซิล สนับสนุนนักเรียนต่างชาติปีละกว่า 2000 คนทั่วโลก ไปศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร วัตถุประสงค์หลักของทุน British Chevening ในประเทศไทยคือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และโอกาสแก่ที่ผู้ที่ ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสหราชอาณาจักร เพื่อที่จะได้นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาในสหราชอาณาจักรกลับมาใช้ในการพัฒนาประเทศไทย ต่อไปในอนาคต

ทุนการศึกษาชีฟนิ่ง 2010/2011 เปิดรับสมัครตั้นแต่บัดนี้ ถึง 20 มกราคม 2553 สมัครทุนออนไลน์ที่นี่

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

* Young professionals in many sectors that had the best likelihood of containing opinion leaders and influence formers of the future – the media, political parties, NGOs, government , private sectors and leading universities, with as many candidates as possible from outside Bangkok as well as professionals involved with Climate Change, Renewable Energy and Environmental Studies

* Thai nationals of outstanding academic ability with a good first degree.

* Applicants MUST hold a Bachelor’s degree in a relevant subject with a GPA of at least 3.0.

* Applicants should have at least 2 years’ work experience.

* Excellent spoken and written English are very essential (a minimum of IELTS 6.5 or equivalent, though some courses require 7.0 or higher).

* The Chevening Scholarships are looking for future leaders

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.britishcouncil.org/th/thailand-education-student-chevening-scholarship.htm