ทุน fullbright

Fullbright 

เป็นทุนของรัฐบาลอเมริกันที่มอบให้แก่นักเรียน-นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปในประเทศไทย ได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ทุนสำหรับคนไทย ได้แก่
1.1 ทุนการศึกษาต่อปริญญาโท (Open Competition Program)
ทุนนี้เปิดให้กับบุคคลทั่วไปที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศไทย ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป แล้วมีคะแนน TOEFL ไม่ตำกว่า 550 หรือ 213 สำหรับ การสอบ TOEFL ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในสหรัฐอเมริกา ในสาขาที่ต้องการ ยกเว้นสาขาแพทย์ เภสัช พยาบาล สาธารณะสุข โดยในปีหนึ่งๆ จะให้ประมาณ 8 ทุน และจะเปิดรับระหว่างเดิอนมกราคม ถึงมีนาคม ของทุกปี

1.2 ทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัย (University Staff Development program) ทุนนี้เปิดรับสมัครในระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคมของทุกปี สำหรับอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท หรือเอกในสหรัฐอเมริกา อาจารย์ผู้สอนจะต้องมีผลการเรียนดี มีคะแนน TOEFL ไม่ตำกว่า 550 หรือ 213 สำหรับการสอบ TOEFL ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยจะให้ปีละ 2 ทุน ซึ่งทุนประเภทนี้จะต้องสมัครผ่านมหาวิทยาลัยต้นสังกัด

1.3 ทุนอบรมดูงาน (Hubert H. Humphrey Fellowship Program) เป็นทุนอบรมดูงานโดยเข้าศึกษาบางรายวิชาด้วย (แต่ไม่ใช่เพื่อทำปริญญา) ในประเทศสหรัฐอเมริกาในเวลา 1 ปี เปิดสำหรับผู้บริหารระดับกลางที่มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี เพื่อไปอบรมดูงานในสาขาที่เกี่ยวกับ การวางแผนและนโยบายด้านต่างๆ เช่น การสื่อสาร เศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรบุคคล กฎหมายและสิทธิมนุษยชน การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการเทคโนโลยี การพัฒนาการเมืองและภูมิภาค รัฐประศาสนศาสตร์ การสาธารณสุข การโภชนาการ การเกษตร และการป้องกันการใช้ยาเสพติด ปีหนึ่งประมาณ 1 ทุน โดยจะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ของทุกปี

1.4 ทุนสำหรับอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ (Thai Visiting Scholar Program) ทุนนี้จะเปิดให้อาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิในระดับมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า ที่มีประสบการณ์การสอนหรือวิจัย 10 ปีขึ้นไป เพื่อทำการสอนหรือวิจัย ณ มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 3-6 เดือน จะให้ปีละ 2-3 ทุน เปิดรับสมัครในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมของทุกปี 1.5 ทุน สำหรับบุคคลทั่วไปสึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก (Fulbright-SET Scholarships) จำนวน 5 ทุน สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์ การเงิน การตลาด และกฎหมายธุรกิจหลักทรัพย์ และกลับมาทำงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาเต็มจำนวน 
for more infomation :   http://www.cies.org/ 

                                         http://www.fulbrightthai.org/

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: