โครงการศึกษาดูงานการบริหารองค์กรเยาวชน ณ สหภาพยุโรป

โครงการศึกษาดูงานการบริหารองค์กรเยาวชน ณ สหภาพยุโรป

 

องค์กรThink Centre (Asia) ขอเชิญน้องๆ ผู้นำเยาวชนประกวดเรียงความเพื่อเข้าร่วม โครงการศึกษาดูงานการบริหารองค์กรเยาวชน ณ สหภาพยุโรป ในวันที่ 9 20 ธันวาคม 2551 ณ สหภาพยุโรป (ตุรกีร, เยอรมันนี, เบลเยี่ยม, เนเธอร์แลนด์) เพื่อ

1.       การพัฒนาองค์กรเยาวชนในสหภาพยุโรป องค์กรเยาวชนระดับโลก สภาเยาวชนในสหภาพยุโรป

2.       พบปะนักการเมืองจากองค์กรเยาวชนในสภาพยุโรป และดูงานการสร้างองค์กรเยาวชนที่เข้มแข็ง

3.       แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่างชาติ และการอยู่ร่วมกันระหว่างความแตกต่างทางวัฒนธรรม

 

โดยส่งเรียงความความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ พร้อมรูปถ่าย และประวัติอย่างละเอียด มาที่

E- mail: thinkcentreasia@gmail.com, saithip223@gmail.com หรือที่อยู่ ThinkCentreAsia 1055/506 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ติดต่อสอบถามโทร 087 500 9280 หรือ 081 457 7177

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.       เป็นผู้นำเยาวชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน 4 จังหวัดของภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา

2.       อายุ 18 25 ปี

 

หลักฐานในการสมัครเข้าร่วมโครงการ

1.       ประวัติแนะนำตนเองและประสบการณ์การทำกิจกรรมอย่างละเอียด

2.       รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป

3.       เรียงความ ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4  ตัวอักษรAngsana New ขนาด 14 pt. โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ

3.1  ทำไมท่านถึงควรได้รับการพิจารณาไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ

3.2 หากท่านเป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้ไปศึกษาดูงานเมื่อกลับมาแล้วนำความรู้ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไรบ้างในสังคม และชุมชนที่ใกล้ตัว

 

*** หมายเหตุ

1.       กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

2.       ทางองค์กรThink Centre (Asia) จะรับผิดชอบเฉพาะค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหารตามกำหนดการ และค่าทำวีซ่า

ข้อมูลจาก วิชาการดอทคอม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: