ทุนการศึกษาจากธนาคารกรุงไทย

มาแล้วววววกับทุนของธนาคารต่างๆค่ะ วันนี้ขอแนะนำทุนจากธนาคารกรุงไทยก่อนเลยค่ะ

ด้วย บมจ.ธนาคารกรุงไทย ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ที่มุ่งเน้นวิสัยทัศน์ของการเป็นธนาคารแสนสะดวก (Convenience Bank) ที่สมบูรณ์แบบ ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้าและให้บริการทางการเงินใน ระดับ สากลควบคู่ ไปกับการบริหารจัดการที่ดี พร้อมด้วยหลักบรรษัทภิบาล โดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างทุนทางปัญญาให้กับกลุ่มคนทุกช่วงวัยในสังคม โดยมีแผนในการสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพสูง รองรับการขยายธุรกิจของธนาคาร เพื่อสร้างความเติมโต อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน จึงมีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงาน และบุคคลภายนอก เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ และ ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ ประจำปี 2552 ดังนี้

1. ทุนที่รับสมัคร


  1.1 ทุนปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 10 ทุน ในสาขาวิชาดังนี้

 • MBA   สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 •  IMBA   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (International Business, Global Entrepreneurship)
 •  Master in Finance   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 •  Human Resources Management   สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
 •  Master in Marketing   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 •  Master of Accounting Program  (Bilingual) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 •  Master of Business Economics   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 •  LL.M. Business Law    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 •  International Business  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย(AIT)
 • Management of Technology  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย(AIT)

1.2 ทุนปริญญาโทต่างประเทศ จำนวน 10 ทุน ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา   
     อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และจีน ตามที่ธนาคารกำหนด (ตามเอกสารแนบท้าย) ในสาขาวิชาดังนี้

 • สาขาวิชา Finance 
 • สาขาวิชา Accounting 
 • สาขาวิชา Financial Engineering
 • สาขาวิชา Operations Research
 • สาขาวิชา Human Resource Management

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.ktb.co.th/PublicApp/ktbweb/th/pid/0900000996

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: