แบบดทดสอบบุคลิก-นิสัย

พอดีเราได้ลองทำแบบทดสอบนี้ และคิดว่ามันค่อนข้างตรงพอสมควร ก็เลยนำมาแบ่งให้เพื่อนได้ลองทดสอบค่ะ  บางทีจากที่เพื่อนๆกำลังสับสนตัวเองอยู่ หรือยังหาตัวเองไม่เจอ แบบทดสอบนี้อาจจะชี้ให้เห็น หรือเข้าใจตัวเองได้เชัดเจนขึ้นค่ะ  และเมื่อเพื่อนๆเข้าใจตัวเองดีขึ้นแล้ว  การเลือกเรียน หรือการสมัครงาน ก็จะทำได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะ  ลองทำแบบทดสอบกันดูนะคะ

แบทดสอบทายนิสัยกัน
แต่ห้ามดูเฉลยก่อนนะ เดี๋ยวไม่แม่น
เลือกข้อที่ใกล้เคียงมากที่สุดนะ

1. บุคคลิกภาพของคุณเป็นอย่างไร ?
(I)
ชอบสันโดษ , คิดก่อนทำ , มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากตัวเองเป็นใหญ่
(E)
ชอบเข้าสังคม , ชอบไปงานสังสรรค์ , ทำก่อนคิด , มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากคน-สิ่งของ , สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่

2. เมื่อคุณมีข้อมูลที่ต้องพิจารณา คุณจะพิจารณาข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร ?
(S)
ดูถึงรายละเอียดของข้อมูล , ดูถึงปัญหาปัจจุบัน , ดูถึงหลักความเป็นจริง
(N)
ดูถึงภาพรวมหรือข้อสรุปของข้อมูล , คาดการณ์ล่วงหน้า , ดูถึงความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น

3. คุณใช้อะไรในการตัดสินใจกับปัญหา ? (โดยสัญชาตญาณของคุณ)
(T)
ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ , ใช้หลักตรรกวิทยาความถูกต้อง , คิดถึงผลที่จะตามมาจากการตัดสินใจ
(F)
ใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจ , ตัดสินใจจากความชอบ , ความต้องการ , คิดถึงความต้องการและการตอบสนองของตน

4. คุณมีวิธีการดำเนินชีวิตอย่างไร ?
(J)
ชอบวางแผนในการใช้ชีวิตประจำวัน , ชอบตั้งเป้าหมาย ระยะเวลา วันที่ในการทำ , ชอบตัดสินใจ เพื่อให้จบปัญหา
(P)
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งรอบตัว , ไม่ยึดติด , มีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ , รับฟังความคิดผู้อื่น

วิธีการ : เลือกตัวอักษรภาษาอังกฤษหน้าข้อที่เลือก แ ล้วนำมาเรียงกัน


คำเฉลย
:

ISTJ ?-> ?The Duty Fulfiller ? ‘ ผู้สำเร็จ
มีสมาธิสูง , เงียบ , เป็นคนรักครอบครัว
ละเอียด , จริงจัง และ ไว้ใจได้
ทำงานหนัก , เจ้าระเบียบ และ มีความรับผิดชอบสูง
อาจจะทำให้ถูกเอาเปรียบได้ เพราะความที่เขาซื้อสัตย์และเป็นที่พึ่งได้
ไม่เก่งเรื่องของความรู้สึก

ISTP ?-> ?The Mechanic ?’ ช่างเครื่อง
เงียบ , ชอบผจญภัย และ กีฬา
ชอบเสี่ย ง , เป็นตัวของตัวเอง , แก้ปัญหาเก่ง
มองโลกในแง่ดี แต่อาจโกรธง่ายตอนเครียด
ปกติไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรให้คนอื่นอยู่ทั้งดีและไม่ดี

ISFJ ?-> ?The Nurturer ?’ ผู้ดูแล
เงียบ , ใจดี , มีสติ
มีความรับผิดชอบ แก่ภาระและหน้าที่
คิดถึงคนอื่นก่อนตัว , จำคนเก่ง
เสียกำลังใจเมื่อถูกวิจารณ์
ชอบเก็บความรู้สึกไว้กับตัวเอง

ISFP ?-> ?The Artist ?’ ศิลปิน
เงียบ , ใจดี , จริงจัง และ อ่อนไหว
ไม่ชอบการโต้แย้ง , ไม่ชอบระเบียบ
ความคิดสร้างสรรค์ และ ไม่เหมือนใคร
รักขอบสวยของงาม
เข้าใจยาก , เปิดเผยตัวเองกับคนใกล้ชิดเท่านั้น
ใช้ชีวิตอย่างจริงจัง

INFJ ?-> ?The Protector ?’ ผ ู้ป้องกัน
ความคิดสร้างสรรค์ , อ่อนไหว , เป็นตัวของตัวเอง
เก่งเรื่องคน และ สถานการณ์
เป็นคนลึกซึ้ง , ซับซ้อน , ชอบความเป็นส่วนตัว
เ ข้าใจยาก , มีความมั่นใจในตัวเองสูง , ดื้อรั้นต่อความคิดของผู้อื่น
ไม่ชอบการโต้แย้ง

INFP ?-> ?The Idealist ?’ นักอุดมการณ์
เงียบ , ซื่อสัตย์ , ชอบอุดมการณ์
ชอบช่วยเหลือ และ เข้าใจคนอื่น
ไม่ชอบการโต้แย้ง
ซื่อสัตย์ต่อตนเอง
มีความคิดสร้างสรรค์

INTJ ?-> ?The Scientist ?’ นักวิทยาศาสตร์
ฉลาด . มุ่งมั่น , ไม่เหมือนใคร
เป็นผู้นำที่ดี , มีความมั่นใจสูง , มองการณ์ไกล
ชอบคิดคนเดียว และ ชอบอยู่คนเดียว , ชอบด่วนสรุป
ไม่ชอบรายละเอียด , คิดว่าตนเองถูกเสมอ
บอกความรู้สึกไม่เก่ง , จะมีปัญหากับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด

INTP ?-> ?The Thinker ?’ นักคิด
ความคิดสร้างสรรค์ , เป็นตัวของตัวเอง , มีเหตุมีผลและมีความสามารถสูง
ไม่อยากถูกนำหรือนำคนอื่น , ไม่ชอบระเบียบ
ใช้เวลาในหัวตัวเองมาก , ไม่อยู่กับเนื้อกับตัว
เงียบ , ไม่ค่อยรู้ว่าคนอื่นรู้สึกยังไง
ม ีอารมณ์ซับซ้อน , ไม่อยู่นิ่ง และ แปรปรวน

ESTP ?-> ?The Doer ?’ ผู้กระทำ
เป็นมิตร , ยืดหยุ่นง่าย , เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นเก่ง
ไม่ชอบคำอธิบาย แต่ต้องการแค่ผลลัพธ์
ใช้ชีวิตที่สนุกสนาน จึงทำให้ผ่านไปเร็ว
รักสนุก , สามารถทำร้ายจิตใจผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว
ไม่ชอบเคารพกฎระเบียบ
เบื่อง่าย

ESTJ ?-> ?The Guardian ?’ ผู้พิทักษ์
มีระเบียบ , ซื่อตรง , ตรงไปตรงมา
มีความมั่นใจในตัวเอง , มีความสามารถ . ทำงานหนัก , เป็นผู้นำ
ชอบความปลอดภัย และ ควา มสงบสุข
บอกความรู้สึก และ ความห่วงใยไม่เก่ง

ESFP ?-> ?The Performer ?’ ผู้แสดง
อยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ , มีมนุษยสัมพันธ์ดี , รักสนุก และทำงานเป็นทีมได้ดี
มองโลกในแง่ดี , ต้อนรับทุกคน แต่ก็เกลียดทุกคนได้เหมือนกัน
ไม่ชอบงานประจำ , คิดมากเวลาเครียด
รักสวยรักงาม

ESFJ ?-> ?The Caregiver ?’ นั กใส่ใจ
มีน้ำใจ , คนชอบ , มีสติ , มีความรับผิดชอบ
เก่งเรื่องคน , เข้าใจ , สนใจ และ ปรับตามคนได้
ชอบให้คนชอบ , ชอบบริการผู้อื่นก่อนตนเอง
รักสงบ และ ความปลอดภัย , ไว้ใจได้ , กระตือรือร้น
อ่อนไหว , ต้องการการเห็นด้วยจากผู้อื่น

ENFP ?-> ?The Inspirer ?’ ผู้มีแรงบันดาลใจ < BR>- มีความคิดสร้างสรรค์ , กระตือรือร้น , ยืดหยุ่น
ต้อนรับไอเดียใหม่ ๆ เสมอ แต่จะเบื่อกับรายละเอียด
มีมนุษยสัมพันธ์ดี , ชอบให้คนชอบ แต่ก็สามารถหลอกใช้ผู้อื่นได้ด้วย
เป็นคนร่าเริง และชอบเป็นอิสระ

ENFJ ?-> ?The Giver ?’ ผู้ให้
มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก , ห่วงใยความรู้สึกของผู้อื่นเสมอ
ไม่ชอบอยู่คนเดียว , ต้องการอยู่กับผู้อื่นตลอดเวลา
มีความสามารถที่จะทำในสิ่งที่เขาชอบหลาย ๆ อย่าง
มีความมั่นใจในตัวเอง , เจ้าระเบียบ

ENTP ?-> ?The Visionary ?’ ผู้มีวิสัยทัศน์
มีความคิดสร้างสรรค์ , ฉลาด , แ ก้ปัญหาเก่ง
ชอบไอเดียใหม่ , ไม่ชอบทำอะไรซ้ำ ๆ
ชอบคุย , คุยเก่ง , หัวไว
ไม่สนใจเรื่องความรู้สึก แต่เพียงจะให้งานสำเร็จ
บางครั้งอาจจะเคร่งครัดกับคนรอบข้าง

ENTJ ? -> ?The Executive ?’ ผู้บริหาร
เป็นผู้นำตั้งแต่เกิด , พูดต่อหน้าคนเก่ง , ฉลาด , มีความรู้
เห็นความสำคัญในความรู้ และ ความสามารถ , ไม่มีความอดทนกับคนทำงานไม่เก่ง
แก้ปัญหาเก่ง , สามารถเข้าใจปัญหาซับซ้อน
เจ้ากี้เจ้าการ , ไม่มีความอดทน , เด็ดขาด , น่าเกรงขามAdvertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: